MENU

Sestavení zájezdu na míru

Každý očekává od své dovolené nebo zájezdu něco jiného. Proto Vám dáváme možnost sestavit si zájezd podle vlastních přání.

Jednoduše vyplňte následující krátký formulář, na základě kterého Vám naši pracovníci sestaví zájezd, který bude splňovat jednotlivá kritéria. Tento zájezd bude sestaven pouze pro Vás a pouze Vy budete mít možnost si ho objednat.

NAŠE CK ZAJIŠŤUJE ZÁJEZDY POUZE DO EVROPSKÝCH DESTINACÍ

Souhlasím se zpracováním poptávky

Odesláním tohoto formuláře uděluje zákazník CK Triplo provozované Collorito s.r.o. se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO: 015 285 21 výslovný souhlas se zpracováním a shromažďováním uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje poptávaného zájezdu. Údaje budou zpracovány zaměstnanci CK a dále třetími osobami podílejícími se na zajištění zájezdu. Osobní údaje nebudou používány k jinému účelu, než je zajištění zákazníkem poptávaného zájezdu. Tento souhlas je udělován na dobu 5 let. Odvolání tohoto souhlasu je požadováno v písemné formě doručené na adresu CK, případně elektronicky do datové schránky společnosti. Zákazník dále uděluje rovněž souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. a to formou emailu, SMS a telefonického kontaktu. Tento souhlas je udělován výhradně a pouze CK. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat na emailové adrese info@triplo.cz