MENU

Podmínky internetového katalogu

Tyto podmínky se vztahují na internetové nabídky CK Triplo zveřejňované na internetových stránkách triplo.cz

Platnost nabídek

Informace o době platnosti nabídky je pouze informativní a CK si vyhrazuje právo její platnost zkrátit nebo prodloužit, především z důvodu dostupnosti jednotlivých služeb u poskytovatelů.

Obsah nabídek

CK si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy o zájezdu změnit obsah a formu jednotlivých služeb nabízených v rámci zájezdu. Tyto změny mohou být vyvolány především změnou služeb jednotlivých poskytovatelů nebo mohou vycházet z charakteru poskytovaných služeb. CK bude vždy zákazníka o takovýchto změnách informovat.

Minimální počet cestujících

Nabídky jsou přizpůsobeny pro minimální počet 2 – 6 cestujících. V případě zájmu nákupu zájezdu pro jiné počty cestujících nás neváhejte kontaktovat. Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené ceny vždy za 1 osobu a pobyt.

Nákup zájezdu

Zákazník může nakoupit zájezd uzavřením smlouvy o zájezdu dle VSP. Veškeré transakce probíhají online a z toho důvodu si vyhrazuje CK právo na aktuální nedostupnost systému, případně operativní změny v nabídce a prodeji zájezdů.

Cena za zájezd

Cena za zájezd v katalogu je uvedena za jednu osobu, DPH je uplatňováno ve zvláštním režimu. Nad rámec uvedené ceny jsou připočítány volitelné položky, případně položky za zvolený způsob platby a rozložení plateb.

Kategorie hotelů

Kategorie hotelů uváděné v internetovém katalogu reflektují kategorie podle hodnocení distributorů a zákazníků hotelu. Výsledná kategorie hotelu se může lišit především z důvodu různých hodnotících kriterií jednotlivých států. Součástí internetového katalogu je rovněž odkaz na server Tripadvisor. Pod tímto odkazem najde klient detailní informace o hotelu včetně vybavení, hodnocení klientů, fotografií, umístění a odpovědí managementu na otázky klientů.

Letecká doprava

Veškeré letecké zájezdy obsahují z hlediska letecké dopravy pouze přepravu a palubní zavazadlo (rozměry zavazadla jsou uvedeny v detailu zájezdu). Další dopravní služby jako je odbavené zavazadlo, občerstvení na palubě, výběr sedadla, přednostní nástup, apod. jsou poskytovány na požádání za příplatek. Totožnost leteckého dopravce je klientovi sdělena po výběru z dostupných časů letů a je uvedena v potvrzení o zájezdu.

Odstupné

Odstupné je stanoveno dle Všeobecných smluvních podmínek, článku 9. Pokud není uvedeno v internetovém katalogu u zájezdu jinak, jsou veškeré náklady vzniklé CK se zrušením zájezdu stanoveny jako 80 % ceny zájezdu.

Cestovní pojištění

CK nabízí ke každému svému zájezdu zákazníkovi cestovní pojištění včetně pojištění pro případ zrušení zájezdu ze strany zákazníka. V případě, že má zákazník zájem o uzavření tohoto pojištění, je povinen informovat CK před uzavřením smlouvy o zájezdu. Klient, který požaduje cestovní pojištění je povinen se seznámit s nabídkou pojištění, informacemi pro klienta, VPP a Skupinovou pojistnou smlouvou.

Soukromí

CK neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy uživatel sám poskytne CK tato data dobrovolně.