MENU

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Během procesu objednávky a především z důvodů plnění smlouvy budou zpracovávány vaše osobní údaje. Tento souhlas je platný od 23.5.2018.
 
Správcem osobních údajů, který je rovněž jediným zpracovatelem, je společnost Collorito s.r.o. se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČ 015 285 21.
Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky ve smyslu ust. 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
 
Zpracovány budou následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, email a IP adresa. V některých případech může být rovněž subjekt požádán o dodatečné osobní údaje, které jsou potřeba k plnění uzavřené smlouvy – především údaje týkající pojištění (rodné číslo) a údaje o cestovních dokladech (číslo dokladu, národnost, datum platnosti, země vydání).
 
Veškeré údaje bude správce spravovat k účelu uzavření a plnění smlouvy, pro zasílání upozornění a oznámení vycházejících ze smluvního vztahu a pro zaslání marketingových oznámení správce.
Údaje budou rovněž poskytnuty třetím osobám a to výhradně za účelem plnění smluvního vztahu. Těmito třetími osobami jsou: dopravce, ubytovatel, poskytovatel transferu a dalších služeb v rámci zájezdu. Konkrétní označení těchto osob je subjektu dostupné v potvrzení o zájezdu, které je vydáváno na základě uzavření smlouvy o zájezdu.
 
Údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, následně budou ze systému správce smazány. Správce bude spravovat základní údaje i po skončení smluvního vztahu především z důvodu archivace vycházejícího z dalších právních předpisů, ne však déle než 10 let.
 
Veškeré údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) pomocí počítačů a počítačových softwarů v šifrovaném módu.
 
Každý subjekt má právo na přístup k údajům, opravu, výmaz nebo omezené zpracování. Subjekt má rovněž právo na úplné informace týkající se těchto údajů. Subjekt má právo tento souhlas odvolat a to elektronickou formou na emailové adrese info@triplo.cz.
 
Správce prohlašuje, že při zpracování údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. Správce rovněž prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely věděckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 
Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR. Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
 
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.