MENU

Sestavení zájezdu na míru

Souhlasím se zpracováním poptávky

Odesláním tohoto formuláře uděluje zákazník CA Triplo provozované Collorito s.r.o. se sídlem Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice, IČO: 015 285 21 výslovný souhlas se zpracováním a shromažďováním uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. v rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje poptávané služby. Údaje budou zpracovány zaměstnanci CA a dále třetími osobami podílejícími se na zajištění služeb. Osobní údaje nebudou používány k jinému účelu, než je zajištění zákazníkem poptávané služby. Tento souhlas je udělován na dobu 5 let. Odvolání tohoto souhlasu je požadováno v písemné formě doručené na adresu CA, případně elektronicky do datové schránky společnosti. Zákazník dále uděluje rovněž souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. a to formou emailu, SMS a telefonického kontaktu. Tento souhlas je udělován výhradně a pouze CA. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoliv odvolat na emailové adrese info@triplo.cz